HVORDAN DET BEGYNDTE

I 1913 startede Adolf Søndergaard en grossistforretning med cykler og dele i lejede lokaler i Frederiksgade 75-77, Aarhus. Ret hurtigt kom hans bror A. S. Weiling med i firmaet. De udbyggede firmaet sammen til også at inkludere motorcykler, symaskiner og radioer.

De var særlig glade for i 1917 at kunne tilbyde modellen ’Humphries & Dawes’ motorcykel fra England. Den havde 2,75 HK, 2 gear, frigang - og egnede sig særlig til kørsel på biveje. Allerede dengang var man opmærksom på, at modellen var benzinbesparende.

Efterhånden som årene gik og modellerne udskiftedes, sortimentet blev større, blev lokalerne i Frederiksgade 75-77, Aarhus, for små.

Adolf Søndergaard og A. S. Weiling besluttede at dele firmaet. Sortimentet var på dette tidspunkt udbygget med knallertfremstilling. Den logiske deling ville derfor være, at dele cykel og knallertfremstillingen. Det skete 2. januar 1956. A. S. Weiling overtog cykelafdelingen og dannede selskabet Weiling og Søn. De forblev i lokalerne i Frederiksgade.

 

Adolf Søndergaard >

NYT NAVN, NYE LOKALER, NYE PRODUKTER

Adolf Søndergaard erhvervede en bygning på Skanderborgvej 124-126 i Viby J. Her startede man knallertfremstilling af mærker som RADEXI, SPINNER, FERRARI m.fl.

Adolf Søndergaard’s sønner Christian og Knud kom med i selskabet. Knud Søndergaard havde i en del år været med i firmaet Weiling & Søndergaard.

Lokalerne på Skanderborgvej blev imidlertid også for små. Ret snart udvidede man med en tilbygning. I en periode fra 1956 og fremefter samlede man på de gode dage op til 50-60 RADEXI knallerter om dagen.

 

 

 

< Søndergaard & Sønner, Skanderborgvej 124-126 i Viby J

 

IMPORT OG PRODUKTION AF CYKLER

Men tiderne skiftede og gjorde, at det ikke var rentabelt at samle knallerter i Danmark. Kræfterne samledes i begyndelsen af halvfjerdserne om klapcykler. I løbet af ganske kort tid blev der solgt ganske mange klapcykler importeret fra Jugoslavien. Senere begyndte man at samle nogle selv, bygget på danske stel. Med tiden ebbede det dog også ud med klapcyklerne.

Situationen var nu den, at Århus Amt lagde beslag på Skanderborgvej 124-126 til udvidelse af vejen. Til afløsning byggede man en ny bygning på Fabrikvej 3 i Viby J. Den stod færdig i starten af 1970. Situationen i cykelbranchen var dog ikke så opløftende i disse år. En kolonialgrossist viste interesse for at leje bygningen på Fabrikvej, og det sagde man ja til.

 

Slovenske Rogbikes foldecykel - Pony >

FRA FABRIKANT TIL GROSSIST

Vi havde i mellemtiden fundet en udvej med at flytte tilbage til nogle af de gamle lokaler i Frederiksgade 75-77, hvor ROWI nu havde til huse. De bagerste lagerbygninger var ledige og passede i størrelse til vor nye rolle som grossistlager for cykel- og knallertdele, da vi var ophørt med at producere færdige cykler og knallerter. Her boede vi i 5 år. Men efterhånden blev lokalerne for små. Og da lejemålet med kolonialgrossisten ophørte med udgangen af 1974, var det oplagt at flytte til egne lokaler på Fabrikvej 3.

I mellemtiden var Knuds bror Christian udtrådt af selskabet og startede fremstilling af ROLTEC el-kørestole i egen virksomhed. Nu tog Knud sine sønner med i firmaet og beholdt dermed navnet Søndergaard & Sønner og dannede et A/S.

 

< Radexi knallert anno 1955

FORTSAT EKSPANSION

Ved indflytningen fyldte lageret ca. 3/4 af lagerpladsen, men som det så ofte går, udviklede sortimentet sig, og pladsen blev for trang. En første tilbygning med pallereoler blev bygget i 1993. Da den efterhånden heller ikke kunne dække pladsbehovet, blev endnu en hal bygget til i 2007.

 

 

Søndergaard & Sønner anno 1970, Fabrikvej 3, Viby j >

TREDIE GENERATION TAGER OVER

1. maj 1998 skete der et generationsskifte. Knud Søndergaard trådte tilbage som direktør og overdrog pladsen til sønnen Henrik Søndergaard. Samtidig blev Bjarne Thomsen vicedirektør, skønt han ”kun” har været ansat siden 3. nov. 1957.

 

 

< Knud Søndergaard (th) og hans søn Henrik (tv) 

ÅRLIG EXPO

På et tidspunkt blev det besluttet at holde en udstilling af vore produkter. Det var efteråret 1986. Vi slog os sammen med cykelfabrikken Winther A/S i Brøndby Hallen. Det blev en større succes end forventet, idet vor mangeårige medarbejder (30 år i 2011), Per B. Sørensen, fik skrivekrampe af de mange ordrer han tog imod. Det var både en god og sjov begyndelse, som kom til at danne grundlag for de mange udstillinger, vi siden har haft.

Fra efteråret 2006 har vi stået for udstillingerne alene, hvor vi holder en udstilling først i Jylland og derefter på Sjælland hvert år i september/oktober. Det har hidtil været en succes, hvorfor vi fortsætter denne linie indtil videre.

 

Weiling & Søndergaard udstilling i Aarhus hallen 1950 >

NYE MULIGHEDER FOR KUNDERNE

I september 2000 oprettede vi en internetbutik for forhandlerne. Det startede stille og roligt, så vi også selv kunne nå at følge med. Men netordrernes andel vokset hurtigt og udgjorde i løbet af kort tid halvdelen af det samlede salg. I 2012 var der premiere på en ny, forbedret netbutik.
Præsentationsudstillingerne har fra tid til anden givet debat om at få et showroom på egen adresse. Dette ønske blev opfyldt i 2005, hvilket gav os mulighed for at give vore kunderne et godt overblik over vort sortiment, når de besøger os.

 

< iMac anno 2002 med Søndergaard & Sønner webshop anno 2012

100 ÅRS JUBILÆUM

9. jan. 2013 fejrede Søndergaard & Sønner sit 100 års jubilæum.

For Henrik Søndergaard  er det samtidig hans femten års jubilæum som administrerende direktør, efter han overtog tjansen fra sin far i 1998. Jeg er meget stolt af at stå i spidsen for Søndergaard & Sønner, som har haft enorrm betydning for min familie i et helt århundrede. Og jeg glæder mig rigtigt meget til at fejre jubilæet, udtaler Henrik Søndergaard.

At det fortsat er familien, der driver Søndergaard & Sønner, er ikke en tilfældighed. Henrik Søndergaard fremhæver selv de familiemæssige værdier, som værende helt afgørende for, hvordan virksomheden bliver drevet: I Søndergaard & Sønner vægter vi rettidig omhu, tillid og tryghed frem for alt. Ikke kun over for vores kunder, men også overfor vores medarbejdere. Vi har kunnet drive virksomhed så længe, fordi vi er en seriøs og professionel arbejdsplads, men også fordi familien står bag alle, og at vi har det godt og sjovt med hinanden. Det har gjort os til en attraktiv arbejdsplads, som holder på sine dygtige medarbejdere.

VÆKSTEN FORTSÆTTER OG FORTSÆTTER OG ...

kontinuerlig vækst i firmaet havde gennem årene løbende givet pladsproblemer, og flere gange siden 1975 var der blevet udvidet med nye haller på Fabrikvej . suppleret med leje af lagerplads hos en nabo. I perioder gav en god kunde Søndergaard & Sønner lov til at placere 100 paller med cykelreservedele på sin grund. Men det var stadig ikke nok, så dele af P-pladsen på Fabriksvej 3 blev inddraget til lagerplads i containere..
Ny byggeregulativer i 2015 gjorde det imidlertid muligt at udnytte den sidst plads på grunden optimalt og i 2017 stod et funklende nyt højlager med 600 pallepladser, færdig.

Højlager (Hal 4) opført i 2017 >