Garanti mod Skinhellighedhed!

Vi har indgået en alliance med Elretur, så nu har alle vores lygter lidt højere moral og ingen kan længere beskylde dig eller os for at være skinhellige - i det mindste ikke på cykellygte- og miljøområdet.


 

ELRETUR

Fordi vi sælger elektronikprodukter, støtter FN's 17 verdensmål og ønsker at passe på miljøet er Søndergaard & Sønner naturligvis medlem af Elretur.

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Elretur håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af  mere end 800 medlemmer.

Elretur sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set deres containere på din lokale genbrugsplads.


www.elretur.dk >

 

MISSION & MÅLSÆTNING

Elretur arbejder hele tiden for at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af elektronikaffald (WEEE) og batterier. Derudover håndterer de medlemmernes indberetninger til myndighederne, så myndighederne kan følge udviklingen på området og har det rigtige grundlag til træffe politiske beslutninger.

Genbrug, genanvendelse og miljøansvarlig håndtering af elektronikaffald og batterier er en stor global udfordring. Elretur igangsætter og deltager derfor i undersøgelser og analyser indenfor området.

Elretur indsamler og videreformidler også viden om genanvendelse og genbrug af elektronik og batterier for at inspirere erhvervsliv og borgere til at sætte fokus på udfordringerne og få endnu mere ud af de mange udtjente produkter, der hvert år bliver til affald.

Elretur blev dannet som forening i 2005 af producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Elretur er en non-profit organisation.

 

< www.elretur.dk

87% MINDRE CO2

I Danmark bliver langt det meste elektronikaffald (WEEE) genanvendt. Vores genanvendelsesgrad på tværs af de forskellige kategorier af elektronikaffald (WEEE-kategorier) er 74%. For samtlige kategorier ligger Danmark enten over eller på niveau med EU-målsætningen på området.

Genanvendelse af elektronikaffald og udtjente batterier er blandt andet vigtigt, fordi meget af affaldet indeholder metaller. Mange af metallerne er sjældne og ressourcekrævende at udvinde gennem minedrift. Vi sparer fx 87% CO2, når vi genanvender stål i stedet for at udvinde det til gavn for klimaet, miljøet og os alle sammen.


www.elretur.dk
 >

FN's VERDENSMÅL (11, 12 & 14)
 

Elretur er især fokuseret på Verdensmålene 11, 12 & 14. Læs her kort om hver af målenne.
 

Mål 11; Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.
 

Mål 12; Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.
 

Mål 14; Livet i havet

Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.


< verdensmaalene.dk