Historien bag

Historien bag

Hvordan det begyndte

I 1913 startede Adolf Søndergaard en grossistforretning med cykler og dele. Ret hurtigt kom hans bror A. S. Weiling med i firmaet. De udbyggede med motorcykler, symaskiner og radioer.

Man var særlig glade for i 1917 at kunne tilbyde modellen ’Humphries & Daves’ motorcykel fra England. Den havde 2,75 HK, 2 gear, frigang - og egnede sig særlig til kørsel på biveje. Allerede dengang var man opmærksom på, at modellen var benzinbesparende.

Efterhånden som årene gik og modellerne udskiftedes, sortimentet blev større, blev lokalerne, som nu var Frederiksgade 75-77, Århus, for små.

Adolf Søndergaard og A. S. Weiling besluttede at dele firmaet. Sortimentet var på dette tidspunkt udbygget med knallertfremstilling. Den logiske deling ville derfor være, at dele cykel og knallertfremstillingen. Det skete 2. januar 1956. A. S. Weiling overtog cykelafdelingen og dannede selskabet Weiling og Søn. De forblev i lokalerne i Frederiksgade.

Nyt navn, nye lokaler, nye produkter

Adolf Søndergaard erhvervede en bygning på Skanderborgvej 124-126 i Viby J. Her startede man knallertfremstilling af mærker som RADEXI, SPINNER, FERRARI m.fl.

Adolf Søndergaard’s sønner Christian og Knud kom med i selskabet. Knud Søndergaard havde i en del år været med i firmaet Weiling & Søndergaard.

Lokalerne på Skanderborgvej blev imidlertid også for små. Ret snart udvidede man med en tilbygning. I en periode fra 1956 og fremefter samlede man på de gode dage op til 50-60 RADEXI knallerter om dagen.

Import og produktion af cykler

Men tiderne skiftede og gjorde, at det ikke var rentabelt at samle knallerter i Danmark. Kræfterne samledes i begyndelsen af halvfjerdserne om klapcykler. I løbet af ganske kort tid blev der solgt ganske mange klapcykler importeret fra Jugoslavien. Senere begyndte man at samle nogle selv, bygget på danske stel. Med tiden ebbede det dog også ud med klapcyklerne.

Situationen var nu den, at Århus Amt lagde beslag på Skanderborgvej 124-126 til udvidelse af vejen. Til afløsning byggede man en ny bygning på Fabrikvej 3 i Viby J. Den stod færdig i starten af 1970. Situationen i cykelbranchen var dog ikke så opløftende i disse år. En kolonialgrossist viste interesse for at leje bygningen på Fabrikvej, og det sagde man ja til.

Fra fabrikant til grossist

Vi havde i mellemtiden fundet en udvej med at flytte tilbage til nogle af de gamle lokaler i Frederiksgade 75-77, hvor ROWI nu havde til huse. De bagerste lagerbygninger var ledige og passede i størrelse til vor nye rolle som grossistlager for cykel- og knallertdele, da vi var ophørt med at producere færdige cykler og knallerter. Her boede vi i 5 år. Men efterhånden blev lokalerne for små. Og da lejemålet med kolonialgrossisten ophørte med udgangen af 1974, var det oplagt at flytte til egne lokaler på Fabrikvej 3.

I mellemtiden var Knuds bror Christian udtrådt af selskabet og startede fremstilling af ROLTEC el-kørestole i egen virksomhed. Nu tog Knud sine sønner med i firmaet og beholdt dermed navnet Søndergaard & Sønner og dannede et A/S.

Fortsat ekspansion

Ved indflytningen fyldte lageret ca. 3/4 af lagerpladsen, men som det så ofte går, udviklede sortimentet sig, og pladsen blev for trang. En første tilbygning med pallereoler blev bygget i 1993. Da den efterhånden heller ikke kunne dække pladsbehovet, blev endnu en hal bygget til i 2007.

Årlige præsentationsudstillinger

På et tidspunkt blev det besluttet at holde en præsentationsudstilling af vore produkter. Det var efteråret 1986. Vi slog os sammen med cykelfabrikken Winther A/S i Brøndby Hallen. Det blev en større succes end forventet, idet vor mangeårige medarbejder (30 år i 2011), Per B. Sørensen, fik skrivekrampe af de mange ordrer han tog imod. Det var både en god og sjov begyndelse, som kom til at danne grundlag for de mange udstillinger, vi siden har haft.

Fra efteråret 2006 har vi stået for udstillingerne alene, hvor vi holder en udstilling først i Jylland og derefter på Sjælland hvert år i september/oktober. Det har hidtil været en succes, hvorfor vi fortsætter denne linie indtil videre.

Tredie generation tager over

1. maj 1998 skete der et generationsskifte. Knud Søndergaard trådte tilbage som direktør og overdrog pladsen til sønnen Henrik Søndergaard. Samtidig blev Bjarne Thomsen vicedirektør, skønt han ”kun” har været ansat siden 3. nov. 1957.

Nye muligheder for kunderne

I september 2000 oprettede vi en internetbutik for forhandlerne. Det startede stille og roligt, så vi også selv kunne nå at følge med. Men efterhånden er netordrernes andel vokset, så de i dag udgør tæt på halvdelen af det samlede salg og i 2012 var der premiere på en ny, forbedret netbutik.
Præsentationsudstillingerne har fra tid til anden givet debat om at få et showroom på egen adresse. Dette ønske blev opfyldt i 2005. Vi har nu mulighed for at give vore kunder et godt overblik over vort sortiment, når de besøger os.
2. jan. 2006 havde firmaet Søndergaard & Sønner A/S 50 års jubilæum under dette navn, hvor vi havde lejlighed til at hilse på mange af vore kunder, leverandører og venner af firmaet. Paradoksalt nok har firmaet i 2013, altså kun 7 år senere, 100 års jubilæum, regnet fra starten som Weiling & Søndergaard.

 

Mersalg med mærkevarer

Vi prøver at være på forkant med nye tiltag til udvikling af cykelbranchen. I den forbindelse har vi etableret samarbejde med flere mærkevareproducenter; BBB-gruppen, som på verdensplan arbejder med at udbygge butikskoncepter. Kvalitetsproduktet SCHWALBE cykelgummi er også kommet med i programmet. KLICKFIX og BASIL leverer tasker, kurve og adaptere, YEPP forsyner os med mange forskellige barnestole og tilbehør, mens SMART stadig udbygger og forbedrer deres sortiment af lygter.

Alt sammen medvirker til at gøre det mere attraktivt at besøge cykelforretninger. Foruden forskellige salgsdisplays til butikker arrangerer vi også kurser i salgsfremmende tiltag. Vore moderne tider indebærer kravet om et butikskoncept, der både giver kunderne en oplevelse og samtidig sørger for et mersalg for indehaveren.